Кожне підприємство, складовою роботи якого є проблеми  логістики,  прагне оптимізувати свою діяльність та витрачати якомога менше коштів при здійсненні поставки за максимально короткий термін. Саме тому розробляються певні логістичні технології, які допомагають в організації цього процесу.Однією з таких технологій в роботі складу є крос-докінг . Що ж являє собою крос докінг?

Крос-докінг (англ.: cross-docking від cross - безпосередньо і dock - док, причал, стикування, з'єднання) - технологія і сам процес приймання і відвантаження товарів і вантажів через склад напряму, без розміщення в зоні довготривалого зберігання.

Частіше за все ( це класична і найбільш поширена схема крос-докінгу) при цьому має місце пряме перевантаження з одного транспортного засобу в інший (іноді супроводжується одночасною перетаркою, перекомплектуванням і деякими іншими можливими операціями з вантажами та товарами).

Головними перевагами застосування крос-докінгу є висока швидкість обробки вантажів, мінімізація термінів зберіга-ння та оптимізація транспортної складової.

Крос-докінг, таким чином, дозволяє отримати значне скорочення витрат на складське зберігання товарів і вантажів, зменшити простої і порожній прогін транспорту тощо. Причини і потреби, що викликають необхідність застосування крос-докінгу, можуть бути самими різними, але завжди  вони продиктовані ситуацією, коли необхідно оперативно прискорити процес отримання товару (вантажу) замовленого обсягу і комплектації кінцевим споживачем:

• перетарка контейнера з подальшим його транспортуванням вже зі зміненим товарним (вантажним) наповненням;

• пряме перевантаження товару (вантажу) з фури в контейнер або в декілька більш дрібних транспортних засобів;

• комплектація товару в набори (докомплектація, перекомплектація тощо) з різних відвантажувальних джерел (місць);

• пряма перевантаження товару (вантажу) з одного транспорту, пункт призначення якого крос-докінгових майданчик, в іншій транспортувальник, пунктом розвантаження якого стане кінцевий споживач (або інший склад, або стороння точка крос-докінгу).

Існує два різновди крос-докінгу:

1)     Звичайний крос докінг;

2)     pick-by-line.

Звичайний (палетна) крос-докінг здійснюється таким чином: на склад приходить паллета із заздалегідь замовленої клієнтом продукцією. Паллета промаркована і її вміст для рядових співробітників складу невідомо. Відомий лише клієнт, для якого вона прийшла. Після накопичення заздалегідь визначеного кількість палет для одного клієнта відбувається їх відвантаження клієнтові найбільш доцільним транспортом.

Переваги звичайного крос-докінгу: скорочення часу зберігання, скорочення витрат на обробку вантажу (так як операція з комплектування замовлення просто не потрібна), скорочення штату вантажників і комірників, відповідальність за нестачі і пересортицю цілком лягає на постачальника.

Проте для клієнтів і власників невеликих роздрібних мереж така технологія недоступна, оскільки необхідно підтриму-вати широкий асортимент товарів, при, відносно невеликому  обсягу продаж. Виникають проблеми і з постачальниками. Не кожен постачальник буде працювати на таких умовах.

Застосування технології pick-by-line включає в себе наступні операції: товар надходить на склад, далі його відправля-ють в осередки зберігання, закріплені за кожним магазином (клієнтом). Продукція надходить протягом двох-трьох днів. Після того як висота продукції на палеті досягає заздалегідь визначеної величини її переміщують у верхню клітинку, а перша (нижня) стає вільною для прийому наступного товару. Після накопичення заданої кількості палет їх відправляють замовнику найбільш зручним транспортом. При роботі за такою схемою витрати на утримання складу дещо вищий, ніж при звичайному крос-докінгу, але з'являється можливість працювати з практично необмеженою кількістю постачальників і клієнтів. У той же час, скорочується час комплектування замовлення, з'являється можливість скоротити витрати на створення товарних запасів.

Переваги технології pick-by-line: покращується швидкість доставки до дверей отримувача ( так як товари відправляються до пункту призначення одразу після їх розвантаження на крос-доці), у компаній, які будують свою логістику на використанні крос-докінгових платформ, зменшується необхідність в оренді складів та з’являється можливість реалі-зувати поставки “точно в строк” (“just-in-time”) з максимальною оптимізацією логістичних витрат.

Отже вцілому, якою б не була технологія використання крос-докінгу, підприємство отримає беззаперечні переваги при його використанні, оскільки товари будуть доставлені кінцевому споживачу без затримок і зайвої втрати часу. Для українських компаній зі значною логістичною складовою витрат, та для української економіки зокрема, професійний крос-докінг створює позитивне підґрунтя для збільшення товарообігу паралельно з оптимізацією всього логістичного ланцюга.